За нас

От 1994 г. ЦДГ № 85 е именувана „Родина”. Името на ДГ е посветено на това дружество „Родина”, защото един от принципите на служителите в ДГ № 85 е приемственост; защото в сиропиталище или детска градина основна дейност е грижа и обич за децата. Дългогодишната история не може да бъде отбелязана в няколко реда, но може да се обобщи – „Обич споделена” между деца /повече от 2000, преминали през ДГ № 85/, учители и родители, които предпочитат съдържанието, а не „фасадата”.

„Ден на отворените врати” е всяко 25-то число от месеца, за всички които желаят да посетят детската градина. Провеждат се и много „Открити моменти пред родителите“.

За обучение на децата по пътна безопасност през 2012 година в двора е построена „Интерактивна площадка по БДП“, по спечелен проект към Столична община. Създаден е Вело парк с достатъчно на брой велосипеди, тротинетки, акумулаторни колички и други возила. Практика е деца и родители да идват и си тръгват от градината с лични велосипеди, а през деня децата карат свободно по Вело алеята на площадката.

През м. ноември 2012 година тържествено е отбелязана 60-та годишнина от създаването на ЦДГ № 85 „Родина“ с Юбилеен концерт в зала 1 на НДК под надслов „60 години – Споделена обич!“. Организирана е Среща на бивши възпитаници и служители на детската градина, както и „Цветна седмица“, наситена с много празнични прояви. Осветено е знамето на ЦДГ № 85 „Родина“. Създаден е Химн на детската градина – песента „Споделена обич”. Написана е преди 5 години от композитора Крум Георгиев/ бивш наш възпитаник/ и е специално за децата от ЦДГ№ 85 “Родина” по повод 60 –та годишнина на детската градина. Песента “Споделена обич” е изпълнена за първи път на сцена в НДК, на 21.ноември 2012 г., от ВГ „Бон-Бон” с ръководител Розина Караславова, на Юбилейния концерт на детска градина № 85 “Родина”.

Детската градина има постижения и развива традициите в областта на физическата култура и спорт. Два пъти годишно през месец май и през месец октомври се организира и провежда традиционен масов „Вело поход“ под надслов „Всеки велосипедист иска въздухът да бъде свеж и чист!“. Детската градина се включва активно в дейностите, организирани от Асоциация за развитие на българския спорт- “MOVE WEEK”, „BG AKTIV” и в „Европейска Седмица на мобилността“.

Традиционни са: Ски училище на „Офелиите“, ски лагер на Банско/Разлог, зелено училище във Велинград, излет на „Витоша“.

През 2013 г. е спечелен е проект „Детска лятна олимпиада“, с организирани за децата състезателни игри по различните видове спорт.

През 2013 година ДГ № 85 участва в Национална конференция за „Добри практики и здравословен начин на живот“ и печели първо място.

През 2014 год. В ЦДГ № 85 е построен нов модул разширение: за две градински групи със съвременно обзавеждане, физкултурен салон, медицински кабинет с изолатор, методичен кабинет с компютърна зала, модерно обзаведен кухненски блок за приготвяне на храната, складови и административни помещения. Прекроено е дворното пространство за 6 броя нови площадки за игра на децата. Дворът е просторен с оформени тревни площи, алеи, дървета, храсти и цветя.

През 2014 г. е открит и „Интерактивен кабинет по БДП“ в новата сграда, реализиран по проект и съфинансиран от Съвета по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/.

През 2015 година дворът е озеленен и е оформен еко-кът с алпинеум по проект “С природата – здрави и щастливи!“. Реализиран е и вътрешен проект „Висящи градини“.

През 2016 г. в рамките на проект „Детска работилница“ в ЦДГ № 85 са открити „Детска Арт галерия“, „Вело работилница“ и „Алея на звездичките“. Оформен е „Кът на славата“ с купи, медали и награди. „Къщичка на книгите“ е детски кът за обмен и четене на книжки. В „Детска Арт галерия“ редовно се аранжират и отриват изложби на детски творби от изобразителното и приложното изкуство. Създадена е много добра материална база и за нуждите на пряк образователен процес, допълнителна дейност или занимания по интереси. Открити са Школа по приложно изкуство и Футболно игрище „Том и Джери“.

От 01.08.2016 г. с влизане в сила на нов Закон за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, Решение на СОС и Заповед на Кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова ЦДГ № 85 „Родина“ се преименува в ДГ № 85 „Родина“.
В рамките на проект „Фолклорна въртележка“ е оформена Битова стая „Одаята“ за нуждите на образователно-възпитателния процес. Обогатена е базата с български и детски фолклорни костюми.
В ДГ № 85 се работи активно с родителите в Клуб „Растем заедно“. За развитие на детския талант е сформирана вокална група „Слънчогледи“.

В ДГ №85 „Родина“ се организират допълнителни образователни дейности /ДОД/ по: английски език, плуване /извън ДГ/, приложно изкуство, народни танци, балет, латино танци, мажоретни танци, футбол, йога за деца.
Екипът от професионалисти е с необходимото образование и квалификация за работа с деца. В ДГ № 85 работят директор, старши учители (11), главен учител, учител по музика, психолог, логопед, медицинска сестра, помощник възпитатели (6), домакин, готвач, помощник готвач, АТС, общ работник, счетоводител. С думи е трудно да се опише сътвореното с обич, но творците продължават и «доброто с добро» те утвърждават!

Сграда

Материална база