група Слънчице

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Музика Музика Изобразително изкуство Околен свят
Околен свят Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура Конструиране и технологии Конструиране и технологии
Изобразително изкуство Математика Български език и литература
Физическа култура

Екип