Дневен режим

Първа група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, сутрешно раздвижване
8:30 ч. – 8:50 ч. Закуска
9:00 ч. – 09:20 ч. Педагогическа ситуация
09:20 ч. – 09:30 ч. Допълнителни дейности
09:30 ч. – 09:50 ч. Педагогическа ситуация
09:50 ч. – 10:10 ч. Подвижни игри
10:15 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 10:50 ч. Допълнителни дейности
10:50 ч. – 12:00 ч. Допълнителни форми - игри на открито, сюжетни игри
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд, подготовка за следобедна почивка
13:00 ч. – 15:00 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:00 ч. – 15:15 ч. Следобедно раздвижване
15:15 ч. – 15:45 ч. Педагогическа ситуация, или дейности, които не са дейност на ДГ
15:45 ч. – 16:00 ч. Подкрепителна закуска
16:00 ч. – 18:00 ч. Дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя, изпращане на децата
18:30 ч. – 19:00 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя на дежурната група

Втора група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, сутрешно раздвижване
8:30 ч. – 8:50 ч. Закуска
9:00 ч. – 09:20 ч. Педагогическа ситуация
09:20 ч. – 09:30 ч. Допълнителни дейности
09:30 ч. – 09:50 ч. Педагогическа ситуация
09:50 ч. – 10:10 ч. Подвижни игри
10:15 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 10:50 ч. Допълнителни дейности
10:50 ч. – 12:00 ч. Допълнителни форми - игри на открито, сюжетни игри
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд, подготовка за следобедна почивка
13:00 ч. – 15:00 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:00 ч. – 15:15 ч. Следобедно раздвижване
15:15 ч. – 15:45 ч. Педагогическа ситуация, или дейности, които не са дейност на ДГ
15:45 ч. – 16:00 ч. Подкрепителна закуска
16:00 ч. – 18:00 ч. Дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя, изпращане на децата
18:30 ч. – 19:00 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя на дежурната група

Трета група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, сутрешно раздвижване
8:30 ч. – 8:50 ч. Закуска
9:00 ч. – 09:25 ч. Педагогическа ситуация
09:25 ч. – 09:35 ч. Допълнителни дейности
09:35 ч. – 09:55 ч. Педагогическа ситуация
09:55 ч. – 10:15 ч. Подвижни игри
10:15 ч. – 10:25 ч. Подкрепителна закуска
10:25 ч. – 10:50 ч. Педагогическа ситуация
10:50 ч. – 12:00 ч. Допълнителни форми - игри на открито, сюжетни игри
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд, подготовка за следобедна почивка
13:00 ч. – 15:00 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:00 ч. – 15:15 ч. Следобедно раздвижване
15:15 ч. – 15:45 ч. Педагогическа ситуация, или дейности, които не са дейност на ДГ
15:45 ч. – 16:00 ч. Подкрепителна закуска
16:00 ч. – 18:00 ч. Дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя, изпращане на децата
18:30 ч. – 19:00 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя на дежурната група

Четвърта група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, сутрешно раздвижване
8:30 ч. – 8:50 ч. Закуска
9:00 ч. – 09:30 ч. Педагогическа ситуация
09:30 ч. – 09:50ч. Подвижни игри
09:50 ч. – 10:20 ч. Педагогическа ситуация
10:20 ч. – 10:30 ч. Подвижни игри
10:30 ч. – 10:45 ч. Подкрепителна закуска
10:45 ч. – 11:20 ч. Педагогическа ситуация
11:20 ч. – 12:00 ч. Допълнителни форми - игри на открито, сюжетни игри
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд, подготовка за следобедна почивка
13:00 ч. – 15:00 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:00 ч. – 15:15 ч. Следобедно раздвижване
15:15 ч. – 15:45 ч. Педагогическа ситуация, или дейности, които не са дейност на ДГ
15:45 ч. – 16:00 ч. Подкрепителна закуска
16:00 ч. – 18:00 ч. Дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя, изпращане на децата
18:30 ч. – 19:00 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя на дежурната група