група Обич

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство Околен свят
Изобразително изкуство Музика Математика Физическа култура Физическа култура
Български език и литература Физическа култура Български език и литература Околен свят Математика
Конструиране и технологии Български език и литература Музика Математика Български език и литература

Екип