Културен календар

ПЛАН  НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА   ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОД.

  Месец септември, 2019 г.

 1. Празничен спектакъл „Любима градина, здравей!”.
 2. Детска изложба „Морски спомени” – Лято 2019 г.

Месец октомври, 2019 г.

 1. 1. „Багрите на есента” – тематични изложби по групи.
 2. Изложба с участието на деца, родители и ДОД под надслов „Така обичам есента! Вървя под жълтите дървета, ръцете ми берат цветя, ушите ми берат щурчета!”
 3. Представление по БДП на Държавен театър Сливен „ Театър 112”.

Месец ноември, 2019 г.

 1. Аранжиране на табло за Празника на народните будители.
 2. Открити моменти по групи.
 3. Фотоизложба по групи на тема „Моето семейство” за Деня на християнското семейство.

Месец декември, 2019 г.

 1. „Коледна работилница” в село Лозен, с организатор „Национал Турс”.
 2. Посрещане на Дядо Коледа в детската градина, с представлението на актьорите от Държавен куклен театър Видин.

Месец януари, 2020 г.

 1. „Замръзналото кралство” – художествено претворяване на зимата – изложби по групи.

Месец февруари, 2020 г.

 1. „Дела трябват, не думи!” – изготвяне на табло за Апостола на свободата.
 2. Куклена драматизация на златна българска приказка от театър „Веселушко”.

Месец март, 2020 г.

 1. „Мартеничка за здраве!” – изложби по групи.
 2. Аранжиране за Благовещение на художествено-поетични кътове „Майчин благослов”.

Месец април, 2020 г.

 1. „Книжчице, любима!” – четене по групи на обичани детски творби в седмицата на детската книга, съвместно с родители.
 2. Открити моменти пред родителите по групи.
 3. Образователен спектакъл с актьора Дечко Чунтов в „Седмица на земята”.
 4. „Великден” – изложба с участието на деца, родители и ДОД.
 5. „Великденска работилница” в село Лозен, със съдействието на „Национал Турс”.

Месец май, 2020 г.

 1. Аранжиране на табло за 24 – ти май – Празник на българската просвета, култура и на славянската писменост.
 2. „Довиждане, детска градина!” – тържество по случай изпращането на децата от подготвителните групи.

Месец юни, 2020 г.

 1. Рисунки на асфалт под надслов „Детство мое, детство ненагледно разтуптява моето сърце!”
 2. Забавно-развлекателен спектакъл с актьорите от „Фреш Дийлс”.

Изготвил:

 1. Емилия Ангелова –

Председател на Комисия по култура в ДГ № 85 „Родина”