група Калинки

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Математика Математика Изобразително изкуство Околен свят
Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура Физическа култура
Български език и литература Физическа култура Музика Околен свят Български език и литература
Конструиране и технологии Български език и литература Българки език и литература Математика Математика
Музика

Екип