група Дъга

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии
Математика Музика Музика Математика Физическа култура
Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии Изобразително изкуство

Екип