Допълнителни образователни дейности

Английски език

Народни танци

Приложни изкуства

Футбол

Дейности с кинезитерапевтична насоченост