Допълнителни образователни дейности

Английски език

Народни танци

Модерни танци

Футбол

Приложни изкуства

Балет

Йога