Родителска среща – новоприети деца

Уважаеми родители на приетите деца

                    в първа А група и в първа Б група ,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на 12.06.2024г./сряда/ от 18.00 ч.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

  • Запознаване с Модел на адаптация при постъпване на детето в детска градина – съвети на психолога и педагога;
  • Запознаване с Дневния режим на децата;
  • Запознаване с Правилник за дейността на детската градина;
  • Правилник за Пропускателния режим в ДГ№85;
  • Медицински контрол;
  • Запознаване с материалната база на ДГ№85;

Срещата ще се проведе във физкултурния салон на ДГ№85.

Очакваме Ви!