Родителска среща на приетите в първа група

Уважаеми родители на приетите в първа група деца,

Каним Ви на родителска среща , която ще се проведе:

за първа А група „Дъга“/ основна сграда/ на 15.06.21г./вторник/ от 18.00 ч.,

за първа Б група „Слънчице“/нова сграда/ на 16.06.21г. /сряда/ от 18.00ч.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

  • Запознаване с материалната база на ДГ№85;
  • Запознаване с Модел на адаптация при постъпване на детето в детска градина – съвети на психолога и педагога;
  • Запознаване с Дневния режим на децата;
  • Запознаване с Правилник за дейността на детската градина;
  • Правилник за Пропускателния режим в ДГ№85;
  • Правила за такси и Правила за медицински контрол;
  • Разни.

Очакваме Ви!

 Срещите ще се проведат в двора на ДГ№85, при спазване на противоепидемичните мерки.