Прием за учебната 2024/2025 г.

Уважаеми родители, 

на деца родени 2021г. за учебната 2024/25г. ДГ85 „Родина“ ще приеме две първи групи, които ще бъдат в основната сграда на първия етаж. 
От екипа на ДГ 85 Родина