Прекратяване на конкурса ДОД – Логопед

ТУК може да се запознаете със заповедта за отмяна на конкурса по документи за ДОД – Логопед.