Плащане на такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА СЕ ПЛАЩАТ ДО 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСАТА И ПО БАНКОВ ПЪТ.

МОЛЯ,НЕ ЗАКРЪГЛЯЙТЕ ,А ПРЕВЕЖДАЙТЕ ТОЧНО СУМАТА,КОЯТО ВИ Е НАЧИСЛЕНА.

IBAN: BG54SOMB91303143332400