Столична регионална конференция на РЦПППО – София-град

На 30.5.2022г. ДГ №85 „Родина“ взе участие в Столична регионална конференция с добри практики в сферата на приобщаващото образование.