Конкурс ДОД – Двигателни дейности (резултат)

ТУК може да се запознаете с резултата от проведения конкурс по документи за ДОД – Двигателни дейности с кинезитерапевтична насоченост в спортно-туристическата анимация в предучилищна възраст.