Конкурс ДОД – Двигателни дейности

ДГ №85 „Родина“ обявява конкурс по документи за ДОД – Двигателни дейности с кинезитерапевтична насоченост в спортно-туристическата анимация в предучилищна възраст за учебните ’23/’24, ’24/’25 и ’25/’26 години.

Повече за изискванията към кандидатите и сроковете за подаване на документите ТУК.