Детска градина №85 Родина

За нас

В продължение на повече от 65 години, Детска градина № 85 „Родина” осигурява качествено и достъпно образование на децата от 3 до 7- годишна възраст.

Мисия: “Качествено предучилищно образование, отглеждане и възпитание за всяко дете да расте здраво, щастливо, знаещо, можещо, самоуверено.”

Нашият девиз е „Обич споделена!“- между деца, родители и учители.

Сградата, в която се помещава ДГ № 85 “Родина” е построена в периода 1925–1930г. от женско благотворително дружество “Родина”, за нуждите на сираците, на загиналите българи в битката при „Булаир“. Предназначението и е било да е сиропиталище „Булаир”.

Сградният фонд е приспособен от сиропиталище за детска градина от първата директорка – г-жа Дюлгерова /1952 г. – 1961 г./, разширен е от г-жа Петранка Джиджишева /1962 г.-1976г./, модернизиран е при г-жа Нели Бъчварова /1977г.-2010г./и е разширен с нова пристройка през 2014 г. при директор г-жа Мария Стоянова.

Медия

Песента “Споделена обич” е нашият химн. Песента е написана преди 5 години специално за децата от Детска градина № 85 “Родина” от композитора Крум Георгиев, за 60 -годишнина от създаването на нашата детска градина. Крум Георгиев е бивш възпитаник на нашата детска градина. Песента “Споделена обич” е изпълнена за първи път на сцена в НДК, на 21.ноември 2012 г., от ВГ “Бон-Бон” с ръководител Розина Караславова на Юбилейния концерт на детска градина № 85 “Родина”.

Контакти

За контакти с Детската градина:

Приемен ден

Всеки работен ден – от 09:30 до 16:30